You are here

ALA ATSINANANA SY NY HARENA AO ANATINY: “ho levona afaka fotoana fohy”.

ALA ATSINANANA SY NY HARENA AO ANATINY: “ho levona afaka fotoana fohy”.

Tsy hodiana tsy hita intsony amin’izao fotoana izao ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny filàna diso tafahoatra ataon’ny Malagasy. Fantatsika rehetra fa mandavorary ny fiainan’ny zanak’olombelona ny ala sy ny harena voajanahary ao aminy. Miezaka manao ny asa tandrify azy ireo karazana fikambanana maro na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana. Notontosaina teto andrenivohitr’i Bezanozano tao  amin’ny Espace Diamant ny 18 sy 19 mai ny atrik’asa fanentanana momba ny fitantanana ny harena voajanahary izay nahazoana tosika ara-bola avy amin’ny WWF. Nandray anjara tao avokoa ireo VOI (Vondrona Olona ifotony), ny federasiona (fitambaran’ny VOI), ny Filohan’ny Fokontany, ny Ben’ny tanàna ary ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana avy aty amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana. Tsy diso anjara tamin’izany koa ireo Mpanao Gazety vao nahavita fiofanana manokana momba ny fanaovana fanadihadihana lalina amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny COCAZ izay tambajotra Mpanao ady sisika no nanao ny fifampizarana traikefa. Tanjon’ny atrikasa ny fampahafantarana ny andraikitr’ireo mpisehatra rehetra amin’ny fanentanana momba ny fitantanana ny harena voajanahary manodidina ny tandava’ala Ankeniheny Zahamena. Nanambara ireo mpisehatra ireo fa sarotra sady mafy ny ady satria ahitana tompon’andraikim-panjakana na olona ambony foana ao ambadik’ireny afera sy varomaizina ny harenantsika eto Madagasikara ireny.  Na teo aza izany, resy lahatra tanteraka ireo vondrona mpiaro ny tontolo iainana ary vonona hanohy hatrany izany asa fiarovana izany sy hitondra ny fanentanana eny anivon’ny fiaraha-monina rehetra misy azy avy.

Mamy José