You are here

FANATANJAHAN-TENA ANTSEKOLY 2016 : tsy diso anjara ny Mpianatra eto Andasibe Gara

FANATANJAHAN-TENA ANTSEKOLY 2016 : tsy diso anjara ny Mpianatra eto Andasibe Gara

Notontosaina anio Atalata 24 mey tamin’ny 3 ora tolak’andro teo ny fanomezana tso-drano ireo Mpianatra eto Andasibe hihazo an’ny Kaomina Ambohibary ao avaratra kely miala ny Kaomina andrenivohitra Moramanga. Samy nanefa ny adidiny teo avokoa ny chef ZAP, ny Mpampianatra, ny Ray aman-dRenin’ny Mpianatra ary ny solon-tena avy ao amin’ny Kaomina Andasibe tamin’ny fanomezana toromarika sy torohevitra madinidinika ho an’ireto Mpianatra ireto. Raha ny tantara no tsiahivina dia efa nahazo ny laharana faharoa i RAZAKAHAJALALAINA Jean Rico Mpianatra ao amin’ny  CEG Andasibe nandritra ny fifaninanana nasionaly tany Antsiranana ny taona 2015 lasa teo ka ny  Taranja hazakazaka 50 metatra, 100 metatra, ny tsipy fonjamby ary ny vikina no nandraisany anjara. Ho an’ity indray mitoraka ity kosa dia ny taranja foot à sept, kazakazaka amin’ireo sokajy rehetra no andraisan’ireto Mpianatra avy amin’ny EPP, CEG ary ny Lycée Andasibe ireto anjara. Mpianatra miisa 36 sy Mpampianatra miisa 17 izany no nihazo an’Ambohibary. Maharitra hateloana ny hetsika manomboka ny Alarobia 25 mey hanokafana amin’ny fomba ofisialy ny hetsika hatramin’ny Azoma faha 28 may 2016 izao. “Lasa ihany izahay” hoy ity Mpampianatra iray miandraikitra ny taranja fanatanjahan-tena eto anivon’ny sekoly eto Andasibe satria maro dia maro hoy izy ireo olana nianjady teo aminay tamin’ny fitadiavana mpanohana ahafahana mandeha mitondra ny Mpianatra hanatanteraka izany fanatanjaha-tena an-tsekoly (sport scolaire) izany. Ny tena mahavariana eto dia ny tsy fisian’ny fanampiana na ara-bola na ara-pitaovana avy any amin’ny fanjakana foibe nefa dia misy isan-taona io hetsika io. Mahatsiaro mavesatra noho izany ireo ray aman-dReny manan-janaka hiatrika izany noho ny halafosan’ny vidim-piainana misy amin’izao fotoana izao. Antenaina fa hitondra vokatra tsara ireto Delegasiona raha ny fahitana ny fahavononan’izy ireo ary ho reharehan’ny kaomina Andasibe. Tamin’ny 5 ora hariva teo dia efa nigadona tany an-toerana ny Delegasiona ary nanambara izy ireo fa milamina aloha ny any hatreto.

MAMY José