You are here

Fihaonan'ny Mpanao Gazety UJIRT Tao Toamasina

UJIRT

Anisan’ny Fikambanana manana Mpikambana betsaka tokoa ny UJIRT na ny (Union des Journalistes Inter-Regional Toamasina). Aty amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka no misy ny Foibeny. Ny Faritra Atsinanana, Faritra alaotra Mangoro ary ny Faritra Agnalanjirofo no mandrafitra izany fikambanana izany. Toy ny fanao isan-taona ary dia notontosaina ny talata 14 sy ny Alarobia 15 Febroary 2017 teto Toamasina tato amin’ny trano fivorian’ny Faritany ny Fihaonamben’ireo Mpanao gazety Mpikambana. Ankoatra ny fandinihana ny fiainan’ny fikambanana dia nanasongadina ity indray mitoraka ity ny fandinihana manokana ny code de la communication niarahana tamin’Atoa ANDRIAMIHANGY Georges Florence, Magistrat – Procureur Général près de la cour d’appel Toamasina sy ireo Mpiara-miasa aminy ary ny avy ao amin’ny Commissariat Central de Police Toamasina. Izany no natao dia ho fandrindrana ny fiaraha-miasa amin’izy ireo sy ny Mpanao Gazety manoloana ny code de la communication. Vy nahitana sy angady nananana nahafahana nanatontosa izao fihaonana izao ny Orinasa Ambatovy izay niantsoroka ny ampahany betsaka indrindra tamin’ny tohana ara-bola.

Mamy José