You are here

Grille de programme

Ireo Fandaharana eto amin'ny Vahiniala radio.

Tafatafa amoron'ala: Fandaharana iresahana ny tontolo iainana                    Mandritra ny 30 minitra
Andasibe Mikoragna: Fandaharana iresahana amin'ny Mpihaino (Talk show)                    Mandritra ny 3 ora
Andragnobe andasibe: Adihevitra na latabatra boribory iresahana lohahevitra iray                    Mandritra ny 2 ora