ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!

Ireo Fandaharana eto amin'ny Vahiniala radio.

HORAIRE
06h00-07h30
07h30-11h30
11h30-11h59
12h00-12h30
12h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h30
15h30-17h00
17h00-18h00
18h00-18h10
18h10-18h20
18h20-20h00
20h00-20h10
20h10-20h30
20h30-21h00
21h00-22h00
22h00
LUNDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
TAFATAFA AMORON'ALA
ANIMATION LIBRE
ANIMATION LIBRE
ENGLISH COURSE
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
MARDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
TAFATAFA AMORON'ALA
ANIMATION LIBRE
HEBDO LOCAL
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
MERCREDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
TAFATAFA AMORON'ALA
ZAMADINIKA MIKOARA (live)
ENGLISH COURSE
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
JEUDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
TAFATAFA AMORON'ALA
ANIMATION LIBRE
ANIMATION LIBRE
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
VENDREDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
TAFATAFA AMORON'ALA
ANIMATION LIBRE
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
SAMEDI
ANDRIO LAHALY
ANIMATION LIBRE
DOKA
INFO LIVE (RDB)
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
ANIMATION LIBRE
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
DEDIK'AS GONA
DOKA
TANTARA MITOHY
LIBRE ANTENNE
FIN DE L'ANTENNE
DIMANCHE
ALAHADY MASINA
ANIMATION LIBRE
DOKA
ROTSIROTSY EO AM-PIALAN-TSASATRA
ANDASIBE MIKORAGNA (live)
DOKA
FILAZANA SY ANTSO
ANDRAGNOBE
DOKA
TANTARA INDRAY MISEHO
FIN DE L'ANTENNE