You are here

Ireo mpiasa an-sitrapo eto amin'ny vahiniala radio

Nampidirin'i admin ny @datetime

Ireo ny ekipa nandrafitra ny Vahiniala Radio hatrany am-boalohany:

MAMY José: Nanorina ny fikambanana, Mpitantana ny Onjam-peo, Mpanao Gazety sy Mpanentana fandaharana.

MAMY Olivier: Tompon'andraikitra tamin'ny fananganana ny radio, Mpanentana fandaharana.

RADO Kely: Mpanentana fandaharana, Teknisianina mavitrika.

SYLVIE Bernadette: Mpanao Gazety, Mpanentana fandaharana, Mpanoratra tantara

FALINIRINA Jean Celestin: Mpanentana fandaharana, Teknisianina mavitrika.

JEAN Marie: Teknisianina mavitrika.

JACQUIS: Mpanentana fandaharana (zanak'ambanivolo)

NADIA: Mpanentana Fandaharana

 

Image grande: