ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!

Vahiniala Radio dia onjam-peo tsy miakina eto Andasibe, tantanana fikambanana iray antsoina hoe: VONONKIHARY. Fikambanana efa niforona tamin'ny taona 1999. Ny tanjon'ny fikambanana dia ny manentana ny olona hahafantatra ny tontolo iainany, ho tia ny tontolo iainany ary Hiaro izany. Anisan'ny Tanana manan-karena tokoa "Andasibe" noho ny fananany ireo Ala voajanahary ahitana karazam-biby sy zavamaniry, harena ankibon'ny tany izay tsy hita raha tsy eto ihany. Manintona Mpizahatany maro tokoa izany ary anisan'ny loharanom-bola voalohany ato anaty ny Kaomina.

Zava-poana ihany anefa ny fananana azy ireo raha tsy fantatry ny vahoaka monina manodidina ny faritra ny anjara toerana sy ny lanjan'ny fisian'izy ireo. Ho lasa tantara avokoa ireo zavatra misy ireo raha tsy misy ny fanentanana manomboka izao. Najoro noho izany àry ny Vahiniala radio ny faha 12 Mey 1999 satria fitaovana mahomby tokoa ny onjam-peo raha hampita hafatra sy hanova fomba fijery na fomba amam-panao mahazatra (efa lany andro). Mpikambana miasa an-tsitrapo avokoa no manodina ny onjam-peo ary fandaharana miompana amin'ny fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana no nosafidian'ny mpikambana ho an'ny onjam-peo, na eo aza izany dia misy koa ireo fandaharana maro izay fandrenao amin'ny onjam-peo rehetra. Tsy mirona amin'ny firehan-kevitra politika ny onjam-peo nefa kosa afaka mampita ireo vaovao sy ny toe-draharana eto amin'ny firenena. 102.8 FM no mari-drefy handraisana azy ary efa miparitaka eran'izao tontolo izao izany amin'ny Internet.Fitaovana farany tsotra no nampiasaina tany amboalohany: Deck, radio cassette, micro, dictaphone, emetteur namboarina. Ny taona 2005 kosa anefa dia nisy ONG iray nanampy ny onja-peo, nanome fiofanana ny mpiasa ary nanolotra fitaovana toy ny emetteur, Ordinateur, micro, lecteur Minidisc. Maro noho izany ireo fikambanana resy lahatra amin'ny Vahiniala radio noho izay fironany amin'ny fanabeazana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay ka mandefa fandaharana eto amin'ny Radio.

IREO MPIARA-MIASA MAVITRIKA

JEAN Marie

JEAN MARIE

Teknisianina mavitrika
MICKAEL

MICKAEL

Mpandrindra eo amin'ny lafiny tekinika
Rado kely

RADO KELY

Mpanentana fandaharana ary ko teknisianina mavitrika
Mamy José

MAMY JOSE

Nanorina ny fikambanana, Mpitantana ny Onjam-peo. Mpanao Gazety sy Mpanentana fandaharana
  • 1