ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Fanambin'ny Orinasa Ambatovy

Nanatanteraka fambolen-kazo tao Antanimietrikely, ao atsimon'ny faritra iasany Ambatovy ho isan'ny ezaka amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana eny amin'ny faritra manodidina ny Toerampitrandrahana ao Moramanga. Karazan-kazo zanatany no novolena tamin’izany hatramin’ny 2011 nanombohan'izany hetsika izany miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiasa ao amin'ny Toerampitrandrahana sy ireo mpiombontsehatra samihafa.