ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!
Babakoto sy simpona nisy nihaza an-tsokosoko Andasibe

Vote utilisateur: 5 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles actives

Fatina Babakoto folo sy simpona iray no tratra tao Andasibe tamin’ireo mpihaza tsy ara-dalana

Anisany mampalaza ny Kaomina Andasibe ny fananany ny ala voajanahary misy ireo karazam-biby sy zavamaniry ao anatiny. Mahasarika mpizahatany sy mampiditra vola maro tokoa anefa ilay karazana ragidro antsoina hoe: BABAKOTO na ny Ramambikina (Indri indri . Tadindomin-doza ny fiainan’ireo Babakoto ireo ankehitriny noho ny fihazan-draolombelona azy.

Fikambanana Mitsinjo

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Reniben'ny fanabeazana ara-tontolo iainana

Taorian'ny diabe mamakivaky ny tanana dia natao anio asabotsy 8 jolay 2017 tao amin'ny tranompokonolona Andasibe ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny taonan'ny fampianarana amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana iarahana amin'ny fikambanana Mitsinjo eto Andasibe .

VOI Maitsoanala Andilamena

Vote utilisateur: 1 / 5

Etoiles activesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

VOI Maitsoanala Andilamena no fantatra ankehitriny fa mivarotra an-tsokosoko ny ala izay arovany. Malaza eran’izao tontolo izao ny fiarovana ny tontolo iainana. Tato ho ato moa dia ny resaka fiovaovan’ny toetr’andro no maresaka tetsy sy teroa. Miandry ny hetsiky ny fitondram-panjakana mikasika izao fandikan-dalàna be vava izay nataon'ny VOI Maitsoanala Andilamena.

ALA ATSINANANA SY NY HARENA AO ANATINY

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Ho levona afaka fotoana fohy!

Tsy hodiana tsy hita intsony amin’izao fotoana izao ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny filàna diso tafahoatra ataon’ny Malagasy. Fantatsika rehetra fa mandavorary ny fiainan’ny zanak’olombelona ny ala sy ny harena voajanahary ao aminy. Miezaka manao ny asa tandrify azy ireo karazana fikambanana maro na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana.

Mpianatra Andasibe Gara

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Tsy diso anjara ny Mpianatra eto Andasibe Gara.

Notontosaina anio Atalata 24 mey tamin’ny 3 ora tolak’andro teo ny fanomezana tso-drano ireo Mpianatra eto Andasibe hihazo an’ny Kaomina Ambohibary ao avaratra kely miala ny Kaomina andrenivohitra Moramanga. Samy nanefa ny adidiny teo avokoa ny chef ZAP, ny Mpampianatra, ny Ray aman-dRenin’ny Mpianatra ary ny solon-tena avy ao amin’ny Kaomina Andasibe tamin’ny fanomezana toromarika sy torohevitra madinidinika ho an’ireto Mpianatra ireto.